Osiągnięcia


W trakcie swojej działalności Eko-Energia AGH :

  • zrealizowała 28 projektów,
  • stworzyła 14 publikacji naukowych ,
  • wzięła udział w ponad 120 konferencjach naukowych
    o poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym.