logo koła

Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia

Nasza działalność


Lat działalności

Projektów

Członków

Wydarzeń

Koło Naukowe Eko-Energia jest jednym z największych kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. W swoich kręgach zrzesza wielu aktywnych członków
z kierunków takich jak Energetyka i Ekologiczne Źródła Energii. W 2015 roku uzyskało tytuł Najlepszego Koła Naukowego AGH, a rok później w tym samym konkursie zajęło trzecie miejsce.

Zarząd:


Członek Zarządu:

Katarzyna Słowik


Wiceprzewodnicząca:

Elżbieta Kwapisz


Przewodnicząca:

Wiktoria Bielec


Sekretarz:

Jakub Kuś


Członek Zarządu:

Gabriela Wyleciał


Opiekun:


mgr inż. Krzysztof Sornek


 

 

 

Projekty

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich Członków naszego Koła, powstało i nadal powstaje wiele projektów, które oprócz nastawienia na tematykę energetyki są także związane z wieloma innymi dziedzinami inżynierskimi.

Odnawialne źródła energii i wykorzystanie nowych technologii – te dwa punkty to kluczowe aspekty wszystkich naszych pomysłów, które – dzięki zaangażowaniu zarówno Studentów, jak i Władz Uczelni oraz licznych sponsorów – mają okazję urzeczywistnić się m.in. jako granty rektorskie, których grono odbiorów sięga nawet poza Europę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami, nad którymi obecnie pracujemy.

AGH Solar Plane

Kontakt

Aleksandra Szeląg
aleksandra.szelag4@gmail.com

Celem projektu jest stworzenie zdalnie sterowanego samolotu zasilanego energią Słoneczną, który pozwoli w efektywny sposób połączyć najnowsze technologie z Odnawialnymi Źródłami Energii.
Źródłami zaopatrzeniowymi, które zasilą cały układ, będą cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne umieszczone na skrzydłach samolotu. Te specjalnie zaprojektowane ogniwa pozwolą na uzyskanie jak najlepszych osiągów aerodynamicznych. Konstrukcja zostanie wykonana z wysoce wytrzymałego, a zarazem lekkiego materiału jakim jest włókno węglowe.
Docelowym zadaniem samolotu będzie przelot z jednego krańca Polski na drugi bez żadnego lądowania.

SolarPlane @aghsolarplane solarplane.agh.edu.pl

PieSzo

Kontakt

Agnieszka Fałat
falatg@gmail.com

Celem było zaprojektowanie oraz stworzenie płytki podłogowej, która wytwarza energię elektryczną z nacisku stóp przechodzących po niej osób, a powstały w ten sposób prąd zasilał umieszczone w niej lampki LED.

Całość oparta jest o zjawisko piezoelektryczności, czyli pojawienia się ładunków elektrycznych na powierzchni różnych kryształów pod wpływem naprężeń mechanicznych. Płytka zawierała takie właśnie materiały.

Dodatkowo wykonany został układ sterujący diodami LED oraz końcowe pomiary i charakterystyka urządzenia.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

 

Badania paliw biomasowych

Kontakt

Kamila Pawełek
pawelekk@poczta.onet.pl

Celem badań jest analiza wybranych parametrów paliw biomasowych wykorzystywanych w elektrowni konwencjonalnej. Pomiary wykonano
we wkładzie kominkowym małej mocy.
W toku badań analizie poddano wpływ ilości tlenu na proces spalania biomasy, w tym na emisję CO, CO2, O2, NOx i SO2, czas spalania pojedynczego załadunku, sprawność procesu spalania oraz stopień dopalenia paliwa.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

Ogniwa termofotowolticzne STPV

Kontakt

Monika Huma
monika19.96@op.pl

Projekt ma na celu zbudowanie i zbadanie hybrydowej komórki termofotowoltaicznej (STPV), która będzie konwertować ciepło słonecznego do fal świetlnych o długościach takich, aby produkcja
energii elektrycznej była jak najbardziej użyteczna.
Poprzez połączenia konwencjonalnej komórki fotowoltaicznej ze specjalnymi nanomateriałami będzie można uzyskać dwukrotny
wzrost produkcji energii z danego obszaru.
Stanowisko składać się będzie z radiatora, na którym umieszczone zostaną pojedyncze ogniwa, połączone następnie szeregowo oraz równolegle. Całość będzie wyposażona w promiennik ciepła, aby
utrzymać zadaną temperaturę.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

AGH Solar Boat

Kontakt

Joanna Maraszek
asiamaraszek@gmail.com

Projekt AGH Solar Boat powstał z myślą o połączeniu innowacyjnych technologii fotowoltaicznych z transportem wodnym w duchu nowoczesnych napędów i ekologii. Łódź napędzana energią słoneczną – to główna idea tego przedsięwzięcia, która dzięki zaangażowaniu studentów z aż 7 wydziałów mogła ujrzeć światło dzienne. Baśka – jak nazwano 6-metrową konstrukcję z panelami fotowoltaicznymi – w lipcu br roku wystartowała w prestiżowych zawodach Monaco Solar Boat Challenge i zajęła 5 miejsce w klasyfikacji generalnej.

AGHSolarBoatTeam @agh.solarboat solarboat.agh.edu.pl

Badanie właściwości generatorów termoelektrycznych

Kontakt

Radosław Kot
rdkt13@gmail.com

Projekt ma na celu zbadaniem możliwości produkcji energii elektrycznej
z użyciem generatorów termoelektrycznych. Zakłada się wykorzystanie dwóch typów urządzeń – jednym montowanym na gorącej powierzchni oraz drugim, który korzysta z ciepła spalin.
Zastosowanie takiej technologii pozwala na wykorzystanie tej części energii, która jest zazwyczaj tracona. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie ilości spalin emitowanych do środowiska.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

Prototypowy hybrydowy panel PVT

Kontakt

Michał Frączek
michalcz94@o2.pl

Projekt zakłada budowę hybrydowego panelu PVT, który jest połączeniem panelu PV i kolektora w jedno urządzenie. Będzie on wytwarzał prąd stały, natomiast ciepło zostanie odprowadzone przez czynnik chłodzący (wodę lub roztwór glikolu) w kolektorze, umieszczony pod płytą z ogniwami. Celem tego badania jest określenie rzeczywistego wpływu odprowadzania ciepła na sprawność panelu PV (temperaturowego współczynnika mocy) oraz wyznaczenie podstawowych parametrów opisujących pracę takiego urządzenia pod obciążeniem.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

 

Solarna chłodziarka absorbcyjna

Kontakt

Maciej Gumułka
gg.maciek@gmail.com

W oparciu o energię Słońca powstaje absorpcyjny układ chłodniczy: kolektor słoneczny będzie dostarczać na wymiennik ciepła energię niezbędną do rozpoczęcia procesu absorpcji, a grzałka elektryczna, zasilana z panelu PV, będzie usprawniać pracę urządzenia poprzez dogrzanie czynnika i balansowanie peaków. Skonstruowany układ zostanie przebadany pod kątem optymalizacji doboru komponentów solarnych do zadanego najlepszego efektu chłodniczego i określonego budżetu.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

 

Analiza termograficzna pracy kominka akumulacyjnego

Kontakt

Maciej Żołądek
maciej.zoladek@gmail.com

Celem badań jest wyznaczenie ilości zakumulowanego ciepła
w zależności od czasu pracy kominka ze ścianką akumulacyjną,
która pozwala gromadzić ciepło ze spalin zamiast odprowadzać je
bezpośrednio do atmosfery.

Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej przeprowadza się pomiar sposobu nagrzewania się i wychładzania poszczególnych elementów układu, a także wyznacza się równomierność nagrzania powierzchni akumulacyjnej.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

 

AGH Junior

Kontakt

Agnieszka Brotoń
agnieszka.broton@gmail.com

Projekt kierowany do najmłodszych fascynatów nauki, koordynowany
przez Muzeum AGH. W ramach AGH Junior prowadzimy godzinne warsztaty dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych, przybliżając im świat nauk ścisłych oraz technologii. Kilkuletnie doświadczenie
w pracy z dziećmi pozwoliło nam w ubiegłym roku akademickim na przeprowadzenie prawie 50 zajęć dla ponad 1000 dzieci.

 

Słoneczna kogeneracja

Kontakt

Iwona Traczykiewicz
iwonat@onet.pl

Ogniwa fotowoltaiczne oraz ogniwa Peltiera pokrywają zewnętrzne ściany aluminiowego wymiennika o przekroju sześciokąta. W jego wnętrzu płynie woda, której zadaniem jest chłodzenie ogniw w celu zwiększenia ich sprawności. Ponadto, ogrzaną wodę będzie można wykorzystać jako ciepłą wodę użytkową. Wymiennik umieszczony jest w ognisku parabolicznego kolektora skupiającego, co pozwala znacznie zwiększyć wykorzystanie promieniowania słonecznego. Kolektor jest połączony ze sterującym systemem nadążnym, który optymalizuje jego położenie w zależności od pozornego ruchu słońca.

KN.EkoEnergia @sknekoenergia

 

Wydarzenia

Partnerzy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy!

Napisz do nas na adres:
eenergia@student.agh.edu.pl

Możesz także odwiedzić nas na Facebook’u:

Lub śledzić na bieżąco wydarzenia: