Zarząd

Sabina Psarska

Wiceprzewodnicząca

Tomasz Gawlas

Koordynator Projektu
i Prac Warsztatowych

Magdalena Hudy

Przewodnicząca

mgr inż. Maciej Żołądek

Opiekun

Dominik Żydzik

Sekretarz

Roksana Staniszewska

Koordynatorka Finansowa Projektu